Handbjerg Beboerhus

Ordensreglement,anvisninger, praktiske oplysninger og betingelser for leje af Handbjerg Beboerhus.

·        Enhver, der lejer huset, er ansvarlig for, at der hersker god ro, at der tages størst mulig hensyn til naboerne og at inventar og service ikke lider overlast. I modsat fald kan man ikke forvente at leje huset senere.

Huset lejes ikke ud til personer under 18 år, studentergilder, efterskolefester, 18 års fødselsdage, julefrokoster, nytårsfester og lignende.

lejer er erstatningspligtig for evt. forvoldte skader på huset, inventar og ituslået service. Ituslået service lægges i plastkassen på køleskabet.

·        Det er ikke tilladt at indtage eller distribuere euforiserende stoffer af nogen art i Beboerhuset eller i forbindelse med husets omgivelser.

Overskridelse af dette påbud medfører øjeblikkelig bortvisning.

·        Det er lejers ansvar at gældende lovgivning overholdes.

·        Udlejer har altid fuld adgang til Beboerhuset og enhver anvisning skal følges.

·        Det er forbudt at slå søm, tegnestifter o.l. i døre, vægge m.v. Pyntning er kun tilladt på bordene eller efter aftale. Der er opsat beslag til evt. æresport.

·        Kast ikke tændstikker, risengryn eller lignende på gulvet. Stå ikke på stolene.

·        Køkkenet er et anretter køkken og udelukkende beregnet til at servere færdiglavet mad fra.

·        Inventar og service må ikke fjernes fra Beboerhuset.

·        Lejemålet aftales med udlejer(se hjemmesiden), eller reserveres via hjemmesiden , lejer får tilsendt eller udleveret:

·        Betingelser for at leje Handbjerg Beboerhus.

·        Girokort til betaling af forhåndsbetaling(Se priser, opdateres hvert år pr. 1 januar). Der betales senest 14 dage efter at girokort er modtaget.

·    Der udsendes girokort til forhåndsbetaling kort tid efter at anmodning om

 leje af huset er modtaget.     

·        Girokort til betaling af rest lejemålet incl. kuvert prisen betales senest 1 mdr. før afholdelse.

·        Check som betaling accepteres ikke

.·        Såfremt lejemålet opsiges 6 mdr. før den aftalte dato, tilbagebetales forhåndsbetaling.  Ved opsigelse mindre end de 6 mdr. før sker der ingen tilbagebetaling.

 ·        Nøglen findes i nøgleboks der er placeret til højre for dør til lille sal. Lejer får nøgle til huset og det midterste redskabsrum, og har kun adgang der.

·  Klappen på nøgle boksen trykkes ned.  Kode indtastes. Koden er de sidste 4 cifre i dit tlf. nr. som fremgår af tilsendte faktura. Den sorte knap til venstre for koden  trykkes ned, boksen åbner og nøglen tages ud. Når huset afleveres lægges nøglen i postkassen.

                                                   

 

·        Medbring som lejer: viskestykker, karklude, grydelapper, håndklæder, køkkenrulle, toiletpapir og affaldssække.Derudover kan det være en god ide selv at have gode kødknive samt evt. proptrækker med. Kaffefiltre til kaffemaskinen findes i skab nr. 9.

·    Det må forventes at glas,service og bestik skal vaskes og pudses før brug.   

·        Lejer drager selv omsorg for oprydning og rengøring af hele Beboerhuset. Blandet affald i grøn container, pap i blå container, tomme flasker i flaskecontainer. Køkken og toiletter rengøres, gulvet incl. garderobe vaskes. Måtten støvsuges. Borde og stole rengøres og stilles som de stod ved overtagelsen. Gulvet i salen fejes og vaskes. Se i øvrigt rengøringsinstruks. Rengøringsremedier findes i det midterste hus. Der findes snerydningsmateriel incl. grus, i det midterste hus. Lejer har ansvaret for evt. snerydning og grusning af fortorv og fliser.  Oprydning, afhentning af ejendele og rengøring skal være overstået til kl. 10.00 efterfølgende dag medmindre andet er aftalt. Nøglen lægges i postkassen ved bagdøren . Evt. mindre fejl eller mangler bedes noteret på tavlen i køkkenet. Udlejer fralægger sig ethvert ansvar for effekter som er medbragt af lejer. Såfremt viceværten skønner at rengøringen er mangelfuld, vil der blive opkrævet betaling for rengøring . Min. 1000,- kr.